Tankönyvigénylés a 2019/20-as tanévre
2019 március 21., csütörtök 09:16

Mindkét szülő fog kapni ilyet, de értelemszerűen csak egyszer kell kitölteni. Kérjük, figyeljenek a kitöltésre, mert utólagosan már nem lehet módosítani! A felmerülő kérdéseket a bekefi kukac budai-rfg.sulinet.hu címre küldhetik, Békefi-Zrinyi Ágnes tankönyvfelelősnek.

7-9. évfolyamok térítésmentesekők könyvtári kölcsönzéssel kapják a könyveket. Ezeket a tanév végén vissza kell adni, kivéve a munkafüzeteket és a nyelvkönyveket, mivel azokba írnak. Ha valaki meg szeretné venni a könyveket, magának kell intéznie.

10-12. évfolyam tankönyvei fizetősek, tankönyvtámogatást bizonyos esetekben lehet igényelni. Ehhez a mellékelt nyomtatványt kell kitölteni, és a tankönyvigénylési laphoz csatolni.

 

A 7. melléklet a 2015. évi C. törvényhez VI. kiegészítő szabályok 8. pontja alapján:

"Nem igényelhető támogatás - függetlenül attól, hogy a fenntartó és a köznevelési intézmény részt vesz az állami feladatellátásban vagy sem - az olyan tanuló után, aki

...

b) szülői vagy saját kérésre magántanuló"

 

Ingyenes tankönyvigényléshez szükséges igénylőlap

 

Figyelem!

A normatív kedvezményre való jogosultságot igazolni (az igénylőlaphoz csatolni) szükséges, az igazolásokat iskolánk ifjúságvédelmi felelősének, Holicsek Ágnes tanárnőnek kell leadni április 5-ig.


Normatív kedvezményre jogosító igazolás:

 - tartósan beteg tanuló emelt családi pótlék igazolása vagy szakorvosi igazolás
 - a sajátos nevelési igényű tanuló szakértői bizottság szakvéleménye
 - három- vagy többgyermekes családban élő tanuló családi pótlék igazolása
 - rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulónál a települési önkormányzat határozata

Utolsó frissítés: 2019 szeptember 09., hétfő 09:03