A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
magyar nyelv és irodalom 4 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár, EU szakértő
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom - német nyelv és irodalom szakos  középiskolai tanár
  1 egyetem magyar nyel és irodalom - latin nyel és irodalom szakos középiskolai tanár, esztétika szakos előadó
       
anyanyelvi kommunikáció 1 egyetem magyar - nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár, EU szakértő
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
       
történelem  2 egyetem történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár, EU szakértő
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem történelem - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
  1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, EU szakértő
  1 egyetem német szakos nyelvtanár - történelem szakos középiskolai tanár, drámapedagógus
       
társadalomism./állampolg i. 2 egyetem történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, EU szakértő
       
bevezetés a filozófia 1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, EU szakértő
       
emberismeret és etika 1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár, EU szakértő
  2 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
       
klasszikus kultúra 1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, EU szakértő
  1 egyetem történelem - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
       
angol nyelv 3 egyetem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
  1 egyetem angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
  1 egyetem angol szakos nyelvtanár
  2 egyetem magyar nyelv és irodalom - angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
  1 egyetem angol - történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem angol nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
  1 egyetem angol nyelv és irodalom - spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
  1 egyetem angol nyelv és irodalom - francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
       
német nyelv 1 főiskola német szakos nyelvtanár
  1 egyetem német szakos nyelvtanár - történelem szakos középiskolai tanár, drámapedagógus
  1 egyetem német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
       
francia nyelv 1 egyetem francia nyelv és irodalom szakos tanár
  1 főiskola francia nyelv és irodalom szakos tanár
  2 egyetem magyar nyelv és irodalom - francia nyelv és irodalom szakos  középiskolai tanár
  1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, EU szakértő
  1 egyetem angol nyelv és irodalom - francia nyelv és irodalom szakos tanár
       
spanyol nyelv 1 egyetem angol nyelv és irodalom - spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár
  1 egyetem spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
  1 egyetem spanyol szakos nyelvtanár
       
olasz nyelv 1 egyetem olasz nyelv és irodalom szakos tanár
  1 főiskola olasz nyelvtanár
       
latin nyelv 1 egyetem okleveles történelem szakos és latin nyelv és irodalom szakos bölcsész
  1 egyetem magyar nyel és irodalom - latin nyel és irodalom szakos középiskolai tanár, esztétika szakos előadó
       
matematika 1 egyetem matematika - fizika - környezettan szakos tanár
  1 egyetem matematika és ábrázoló geometria szakos tanár
  1 egyetem matematika szakos tanár
  1 főiskola matematika szakos tanár
  3 egyetem matematika - fizika szakos középiskolai tanár
  3 egyetem matematika - informatika szakos tanár
       
informatika 3 egyetem matematika - informatika szakos tanár
  1 egyetem fizika - technika - informatika szakos tanár
  1 egyetem kémia szakos tanár
       
fizika 1 egyetem fizika szakos tanár
  3 egyetem matematika - fizika szakos tanár
  1 egyetem fizika - technika - informatika szakos tanár
  1 egyetem matematika - fizika - környezettan szakos tanár
       
biológia 4 egyetem biológia - kémia szakos tanár
       
kémia 1 egyetem kémikus és tanár
  4 egyetem biológia - kémia szakos tanár
  1 egyetem kémia szakos tanár
       
földrajz 1 egyetem földrajz szakos tanár
  1 egyetem biológia - földrajz szakos tanár
  1 egyetem okleveles földrajztanár, pedagógia szakos előadó
       
természettudomány 1 egyetem kémia - fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár
       
technika és életvitel 1 egyetem fizika - technika - informatika szakos tanár
       
ének-zene 1 egyetem ének-zenetanár
       
rajz és vizuális kultúra, művészettörténet 1 egyetem művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria valamint művészettörténet szakos középiskolai tanár
  1 főiskola rajz szakos tanár
       
testnevelés és sport 5 egyetem középiskolai testnevelő tanár
       
Európai Uniós ismeretek 1 egyetem magyar - nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár, EU szakértő
  1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész, EU szakértő
       
tanulásmódszertan 1 egyetem történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem okleveles földrajztanár, pedagógia szakos előadó
  1 egyetem ének-zenetanár
  1 egyetem történelem - orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
       
egészségnevelés 1 egyetem biológia - kémia szakos tanár
  1 egyetem biológia - kémia szakos tanár
       
társadalomismeret 1 egyetem földrajz szakos tanár
  1 egyetem biológia - földrajz szakos tanár
  1 egyetem okleveles földrajztanár, pedagógia szakos előadó
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
  1 egyetem biológia - kémia szakos tanár
  1 egyetem pszichológus és pszichológia szakos tanár
       
mozgókép és médiaismeret 2 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  1 egyetem magyar nyelv és irodalom - orosz nyelv és irodalom - német nyelv és irodalom szakos  középiskolai tanár
  1 egyetem magyar nyel és irodalom - latin nyel és irodalom szakos középiskolai tanár, esztétika szakos előadó
       
tánc és dráma 1 egyetem német szakos nyelvtanár - történelem szakos középiskolai tanár, drámapedagógus
  1 főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár
       
művészetek 1 egyetem magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár
  1 főiskola magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  2 egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár
  1 egyetem művészeti rajz, szerkesztő és ábrázoló geometria valamint művészettörténet szakos középiskolai tanár
  1 egyetem ének-zenetanár