Modulokról

2011/2012-es tanév

Modul tantárgyaink tanítását alapvetően a 243/2003 (XII.17.) Kormány rendelet alapján szervezzük.

A modulok minden évben indulnak és egy-egy területet mutatnak be.

Az alábbi modulok esetén tömbösített órákat szervezünk, ezáltal hatékonyabb az ismeretek átadása, rugalmasabb az idő felhasználás, van lehetőség iskolán kívüli programok megvalósítására. A modul rendszer segíti diákjaink pályaorientációját is.

 7. évfolyam  36 óra  Emberismeret és etika
 8. évfolyam  18 óra  Egészségtan
 9. évfolyam  18-18 óra  Társadalomismeret; Tánc és dráma
10. évfolyam  18-18 óra  Társadalomismeret; Tánc és dráma
11. évfolyam  18-18 óra  Társadalomismeret; Tánc és dráma
12. évfolyam  18 óra  Társadalomismeret