Felvételi
Adatszolgáltatás - 2020/21-es tanévre felvett tanulók

Tisztelt Szülők!

A felvételi értesítőben a kért adatok megadásához május 4-re ígértük a linket. Az idei évben a beíratkozás valószínűleg kizárólag a KRÉTA felületen történik majd ami kérni fogja a legtöbb szükséges adatot. Ezért külön adatlap kitöltését egyelőre nem kérjük.

A napokban talán hozzájutunk az étkezéssel és a tankönyvrendeléssel kapcsolatos információkhoz. Az Önök ezzekkel kapcsolatos teendőiről hamarosan tájékoztatást tudunk adni a "Szülőknek" menüpont alatt. Ekkor kérjük majd az idegen nyelv tanulásával kapcsolatos szándéknyilatkozatukat is.

Kérjük, hogy a honlapunkon fellelt korábbi évekre vonatkozó adatlapokat ne töltsék ki automatikusan és ne küldjék el!

Köszönjük!

 

Második idegen nyelv

Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

A latin nyelv oktatásáról gimnáziumunkban

Latin nyelvről-szülői levél

 

 

 
Felvételi jegyzék

 

2020.03.15.


Kedves felvételiző Diákok, tisztelt Szülők!

 

A szóbeli felvételi vizsgákat követően nyilvánosságra hozzuk iskolánk felvételi jegyzékét.

link használatával elérhető felületen valamennyi diák szerepel, aki jelentkezett gimnáziumunk egy vagy több képzési területére. A jelentkezési lapon megadott oktatási azonosító vagy jelszó megadásával láthatók az egyéni felvételi eredmények.

 

Minden jelentkezőnél feltüntetjük az adott tanulmányi területen a felvételi eljárás során hozott pontszámait (általános iskolai bizonyítvány alapján számított pontok; a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontok), a szóbeli vizsgán kapott pontszámot valamint az elért összesített pontszámot. 

 (A tervezett tanulólétszámhoz képest hátrább rangsorolt diákoknak is lehet esélyük, ha az előrébb levő tanulókat más megjelölt tanulmányi területre vesszük fel, vagy ha ők a sorrendben előbb megjelölt iskolába kerülnek felvételre.)

 

Megjelölt tanulmányi területenként látható

-       a felvehető tanulók esetében a felvételiző rangsorban elért helye

-       az elutasított tanulók esetében az elutasítás ténye „E”, ami azt jelenti, hogy a jelentkezőt gimnáziumunkba abban az esetben sem vesszük fel, ha az adott osztályba a megadott keretszámot nem sikerül betölteni.

 

Az elutasítás („E”) oka lehet:

- a tanulót a hozott pontjai (általános iskolai bizonyítványa + központi írásbeli vizsga eredménye) alapján nem hívtuk be szóbeli vizsgára

- a tanuló nem jelent meg a szóbeli felvételi vizsgán vagy a rajz alkalmassági vizsgán

- a tanuló nem felelt meg a rajz alkalmassági vizsgán

- a tanuló megfelelt a rajz alkalmassági vizsgán, de hozott pontjai alapján nem hívtuk be szóbeli vizsgára

- a tanuló hozott pontjai és a szóbeli vizsgán elért teljesítménye összességében nem elegendő a gimnáziumunkba való felvételhez.

 


a felvételhez szükséges

minimum pontszám

     felvehető tanulók

           száma

7 évfolyamos képzés (0008) Tehetséggondozó 143 30
6 évfolyamos képzés (0001) Humán 141 15
6 évfolyamos képzés (0002) Reál   141 15
5 évfolyamos képzés (0003) Angol nyelvi előkészítő 151 20
5 évfolyamos képzés (0004) Német nyelvi előkészítő 148 12
4 évfolyamos képzés (0005) Biológia 150 16
4 évfolyamos képzés (0006) Rajz  131 14
4 évfolyamos képzés (0007) EU 154 32

                                                                                                      

 

FONTOS!

Az Oktatási Hivatal 2020. április 23-ig kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján.

Minden tanulónak, aki jelentkezési lapot nyújtott be gimnáziumunkba, 2020. április 30-ig postára adjuk a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést.

 
SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁK BEOSZTÁSA A 2020/21-ES TANÉVRE

2020. 02. 27.


A beosztásban azok a tanulók szerepelnek, akik elérték a szóbeli meghallgatáshoz szükséges ponthatárt.


Ha a tanuló több megjelölt tanulmányi területen is megfelelő pontszámmal rendelkezik, felvételi tárgyanként külön-külön is feltüntetjük az azonosító adatát (okt. azonosító vagy jelige). Amennyiben a több tanulmányi terültet megjelölt tanuló valamelyik képzésre nem érte el a szóbeli vizsgára történő behíváshoz szükséges pontszámot, annak a területnek a kódja pirossal van jelölve és át van húzva a táblázatban.

 

Ha valaki nem találja meg az azonosítóját a táblázatokban, vagy nem minden megjelölt képzési területnél látja, az azt jelenti, hogy nincs elég pontja az adott tárgy szóbeli vizsgáján való részvételhez. 

 

Ha a rajz képzési területen kívül a tanulót más szóbeli vizsgára behívtuk, a rajz szóbelije többnyire ahhoz közeli időpontban lesz egy másik teremben. 

 

Kérjük, hogy a felvételiző diákok a megjelölt időpont előtt legalább 20 perccel jelenjenek meg a feltüntetett tanteremnél! Javasoljuk, hogy hozzák magukkal az általános iskolai ellenőrző könyvüket, a felvételi tárgyhoz tartozó füzeteiket.

 

A szóbeli vizsgára való behíváshoz szükséges minimum ponthatárok és a felvehető létszám:

6 évfolyamos képzés    001 humán                             117 pont*         15 tanuló

                                      002 reál                                  117 pont*         15 tanuló

7 évfolyamos képzés    008 tehetséggondozó.            117 pont*         30 tanuló

 

* a matematika központi írásbeli vizsga pontjait 1,5-es szorzóval vettük figyelembe

 

 

5 évfolyamos képzés   003 angol nyelvi előkészítő     126 pont       20 tanuló

                                    004 német nyelvi előkészítő    120 pont       12 tanuló

 

4 évfolyamos képzés   005 biológia                                120 pont       16 tanuló

                                     007 EU                                       120 pont        32 tanuló

                                     006 rajz                                       95 pont         14 tanuló

 

 

A hozott pontok kiszámításának a módszertana a felvételi tájékoztatónkban olvasható minden tanulmányi területnél.

 

Gimnáziumunkba idén több mint 1500 tanuló adta be a jelentkezési lapját jóval 2200 fölötti tanulmányi területre.  150 tanulót veszünk fel a következő tanévre.  

A ponthatárokon nem áll módunkban módosítani.


Szóbeli beosztás:


6 és 7 évfolyamos képzés:


03.04., szerda   03.05., csütörtök   03.06., péntek   03.09., hétfő   03.10., kedd 4 és 5 évfolyamos képzés:


 angol (003, 007)   német (004)   biológia (005)   rajz (006) 
 
Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsgákról és a rajz képességvizsgálatról
image002be

Tisztelt Szülők!

Kérjük, figyelmesen tanulmányozzák a tájékoztatót a szóbeli felvételi vizsgákról és a rajz képességvizsgálatról!

Tájékoztató (Változott!)

 
A latin nyelv tanulása gimnáziumunkban

2020.01.19.

image002be

Kedves Diákok, tisztelt Szülők!

 

Gimnáziumunkban lehetőség van a latin nyelv tanulására. Rövid összefoglalónkból kiderül, miért érdemes a latin nyelvet választani.