Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Az értékelés játékosítása

Az értékelés játékosítása - egy földrajztanár tapasztalatai nem csak földrajztanároknak című jó gyakorlatunk tantárgyaktól függetlenül alkalmazható a pedagógusok módszertanának bővítésére a gamifikáció alkalmazása területén.

A játékosítás célja, hogy célja, hogy az értékelési folyamatot érdekesebbé és eredményesebbé tegye, csökkentve a generációs szakadékot a pedagógus és a diákjai között.  A 2019/2020-as tanévtől kezdve egyre több kollégánk alkalmazza a gamifikáció elemeit a saját tantárgyán belül. Ennek támogatására egy 2021-es belső továbbképzés keretében Prievara Tibor előadása segítségével mélyülhettünk el a digitális oktatás és a játékosítás témakörökben. A jó gyakorlat gazdája földrajz óráihoz dolgozta ki a bemutatott módszertant, de bármely más szakos pedagógus számára használható. A jógyakorlat átadása előadás és konziltáció formájában történik, melynek során bemutatásra kerül a 2021/22. tanévben földrajz órákon kipróbált játékosított értékelési rendszer. A résztvevők megismerik tanulási időszakok terveit, a kötelező és választható feladatok listáját, a feladatok kiadásának és értékelésének módját, a diákokkal megosztott (saját fejlesztésű) pontgyűjtőt, a diákok véleményét és a problémákat, amelyekkel a pedagógus a gyakorlatban szembesült.

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

Telefonszámok:
Porta: +36 1 316 3663
Titkárság: +36 1 212 2995
Gazdasági iroda: +36 1 316 8685

E-mail cím: titkar@budai-rfg.hu

OM azonosító: 035222
Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva
Honlap: http://kk.gov.hu/kozepbuda

design: Drenkó Panna – webfejlesztés: Mihályi Barnabás