Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Versenyeink

Országos versenyek:

Két rákóczis alapítású és rendezésű tanulmányi versenyt az utóbbi években a legrangosabb országos megmérettetések között tartanak számon. Ezek a Pro Patria et Libertate latin fordítási verseny, valamint a II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi Csapatverseny. 

A rákóczis házi versenyek:

  • Francia Szépkiejtési Verseny 

Iskolánkban közel két évtizede megrendezésre kerül a „CONCOURS DE PRONONCIATION” francia nyelvű Szépkiejtési Verseny. Diákjaink kezdő és haladó kategóriában mérettethetik meg magukat a tavaszi félév során. Versenyünk védnöke és egyben a zsűri elnöke dr. Bárdosi Vilmos egyetemi tanár, az ELTE Doktori Iskolájának vezetője és a Francia Tanszék volt tanszékvezetője. A zsűrizésben anyanyelvi lektor, fordító és a franciatanítás különböző területeiről érkező szakemberek vesznek részt. Fontosnak tartjuk a francia nyelv népszerűsítését iskolánkban, melyhez versenyünk kiváló alkalom. Diákjaink nemcsak tökéletesíthetik e gyönyörű nyelv kiejtését, de közelebb is kerülnek eredeti francia irodalmi szövegek (novellák, versek, regényrészletek) világához, mely nagyban motiválja őket és gazdagítja szókincsüket.  

A versenyhez minden évben más-más szerzők műveiből választjuk ki a felolvasásra szánt részleteket. Francia költők, írók művei kerülnek a diákok elé: Guy de Maupassant, Antoine de Saint-Exupéry, Victor Hugo, Alain-Fournier, Alphonse Daudet, Jacques Prévert, Maurice Carême. 2019-ben Charles Aznavour, világhírű francia énekes emlékének tisztelegtünk, dalszövegeiből és életrajzából olvastunk részleteket.  

Évente kb. 60 diák közül kerülnek ki a legjobbak, akik a dicsőség mellett értékes, a francia kultúrával kapcsolatos könyvnyereményben is részesülnek. Sajnos 2020-ban a vírushelyzet miatt nem tudtuk megrendezni a versenyt, de reméljük, hamarosan folytathatjuk…  

Persányi Cecília 

  • A Lantosy Károly matematika-fizika és a Jablonkay Pál biológia-kémia rákóczis háziversenyek

A Rákócziban a természettudományos oktatás kiemelkedő színvonalú volt az 1950-es és 1960-as években. Olyan kiváló tanárok tanítottak itt akkoriban, mint Lantosy Károly vagy Dr. Jablonkay Pál. A tanítványai által csak krampusznak nevezett Lantosy tanított tárgyai (matematika és fizika) mellett jártas volt a filozófiában, az irodalomban és a művészetekben is. Tanítványai apjukként szerették őt. 15 év alatt egyszer sem hiányzott az iskolából. 1969-ben, 54 évesen hunyt el. Amikor megérkezett a hír a kórházból, tanítványai mind fekete ruhában jelentek meg az iskolában. Lantosy tanár úr jelmondata ez volt: „Mélyére kell nézni a dolgoknak! Mindig a mélyére!”  

Dr. Jablonkay Pál jóbarátja volt Lantosynak. Kiváló felkészültségű pedagógus volt, komoly tudományos eredményekkel, aki több száz ismeretterjesztő előadást tartott az országban és rendszeresen vezetett túrákat is. Az orvostudományi kar rektorhelyettese mondta valamikor a hatvanas évek végén a Rákóczi igazgatójának, hogy a felvételi elbeszélgetéseken a vizsgázók felkészültségéről azonnal fel lehetett ismerni, hogy ki jött a Rákócziból, és ki volt „Jablonkay kartárs” tanítványa.  

Lantosy Károly jó barátját, Jablonkay Pált kérte meg halálos ágyán, hogy adja át rákóczis tanítványainak utolsó üzenetét, és olvasson nekik fel egy vallásos témájú verset. Az üzenet így hangzott: 

“Palikám, mondd meg az osztályomnak, hogy azt kívánom nekik: egy szebb, boldogabb Magyarországon éljenek.” 

Jablonkay Pál teljesítette a haldokló akaratát, és az elhunyt üdvéért még egy Miatyánkot is elimádkoztatott Lantosy osztályával.  Ez akkoriban elegendő volt ahhoz, hogy az akkor 58 esztendős Jablonkayt, két évvel a nyugdíjkorhatár előtt, azonnali hatállyal felfüggesszék, és eltiltsák a tanítástól. 

2016-ban kereste fel a Rákóczit v. Nagy József, aki Lantosy tanár úr utolsó osztályába járt. Az ő kezdeményezésére született meg a tanár úr nevét viselő, pénzdíjas háziverseny gondolata. V. Nagy József kezdeményezésére egykori rákóczis diákok adományaiból hamar összegyűlt a háziverseny anyagi fedezete.  

Első alkalommal 2017 tavaszán rendeztük meg a Lantosy Károly matematika-fizika háziversenyt. Egy évvel később, 2018-ban, Dr. Jablonkay Pál gyermekei (Zoltán és Gábor) kezdeményezésére pedig az első Jablonkay biológia-kémia háziversenyt. A díjátadás hagyomány szerint a diáknapon történik. A verseny presztizsét a pénzdíj mellett növeli, hogy v. Nagy József és Jablonkay Zoltán eddig minden évben megtisztelték azt jelenlétükkel. Reméljük, még hosszú éveken keresztül meg fogjuk tudni rendezni a rákóczis tanárlegendák nevét viselő tanulmányi versenyeinket! 

 

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

Telefonszámok:
Porta: +36 1 316 3663
Titkárság: +36 1 212 2995
Gazdasági iroda: +36 1 316 8685

E-mail cím: titkar@budai-rfg.hu

OM azonosító: 035222
Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva
Honlap: http://kk.gov.hu/kozepbuda

design: Drenkó Panna – webfejlesztés: Mihályi Barnabás