Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Versenyeink
   

Országos versenyek:

Két rákóczis alapítású és rendezésű tanulmányi versenyt az utóbbi években a legrangosabb országos megmérettetések között tartanak számon. Ezek a Pro Patria et Libertate latin fordítási verseny, valamint a II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi Csapatverseny. 


Rákóczis házi versenyek:

 

  • Lantosy Károly matematika-fizika háziverseny és Jablonkay Pál biológia-kémia háziverseny

 

A Rákócziban a természettudományos oktatás kiemelkedő színvonalú volt az 1950-es és 1960-as években. Olyan kiváló tanárok tanítottak itt akkoriban, mint Lantosy Károly vagy Dr. Jablonkay Pál. A tanítványai által csak krampusznak nevezett Lantosy tanított tárgyai (matematika és fizika) mellett jártas volt a filozófiában, az irodalomban és a művészetekben is. Tanítványai apjukként szerették őt. 15 év alatt egyszer sem hiányzott az iskolából. 1969-ben, 54 évesen hunyt el. Amikor megérkezett a hír a kórházból, tanítványai mind fekete ruhában jelentek meg az iskolában. Lantosy tanár úr jelmondata ez volt: „Mélyére kell nézni a dolgoknak! Mindig a mélyére!”  

Dr. Jablonkay Pál jóbarátja volt Lantosynak. Kiváló felkészültségű pedagógus volt, komoly tudományos eredményekkel, aki több száz ismeretterjesztő előadást tartott az országban és rendszeresen vezetett túrákat is. Az orvostudományi kar rektorhelyettese mondta valamikor a hatvanas évek végén a Rákóczi igazgatójának, hogy a felvételi elbeszélgetéseken a vizsgázók felkészültségéről azonnal fel lehetett ismerni, hogy ki jött a Rákócziból, és ki volt „Jablonkay kartárs” tanítványa.  

Lantosy Károly jó barátját, Jablonkay Pált kérte meg halálos ágyán, hogy adja át rákóczis tanítványainak utolsó üzenetét, és olvasson nekik fel egy vallásos témájú verset. Az üzenet így hangzott: 

“Palikám, mondd meg az osztályomnak, hogy azt kívánom nekik: egy szebb, boldogabb Magyarországon éljenek.” 

Jablonkay Pál teljesítette a haldokló akaratát, és az elhunyt üdvéért még egy Miatyánkot is elimádkoztatott Lantosy osztályával.  Ez akkoriban elegendő volt ahhoz, hogy az akkor 58 esztendős Jablonkayt, két évvel a nyugdíjkorhatár előtt, azonnali hatállyal felfüggesszék, és eltiltsák a tanítástól. 

2011-ben kereste fel a Rákóczit Dr. v. Nagy József István, aki Lantosy tanár úr utolsó osztályába járt. Az ő kezdeményezésére született meg a két tanár úr nevét viselő pénzdíjas háziversenyek gondolata. Dr. v. Nagy József István kezdeményezésére egykori rákóczis diákok adományaiból gyűlt össze a háziverseny anyagi fedezete az első 5 évre.  

Első alkalommal 2017 tavaszán rendeztük meg a Lantosy Károly matematika - fizika háziversenyt. Egy évvel később, 2018-ban pedig az első Jablonkay biológia-kémia háziversenyt. A díjakat először Dr. v. Nagy József István adta át, majd 2019 óta csatlakozott hozzá Jablonkay Zoltán, Dr. Jablonkay Pál tanár úr fia is, aki testvérével, Gáborral együtt, maga is rákóczis diák volt. A verseny presztizsét a pénzdíj mellett az is növeli, hogy  azóta is mindketten minden évben megtisztelik a díjátadót jelenlétükkel. Szándékunk szerint még hosszú éveken keresztül meg fogjuk tudni rendezni a rákóczis tanárlegendák nevét viselő tanulmányi versenyeinket, amelyeknek jutalmazását a továbbiakban a Rákóczi Alapítvány biztosítja.
 

Egy tanár halála - a Magyar Nemzet cikke 1969. március 9-én

Megemlékezés Lantosy Károly sírjánál 1996. november 8-án

Lantosy Károly oktatási módszere - Dr. v. Nagy József István írása

 

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

Telefonszámok:
Porta: +36 1 316 3663
Titkárság: +36 1 212 2995
Gazdasági iroda: +36 1 316 8685

E-mail cím: titkar@budai-rfg.hu

OM azonosító: 035222
Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva
Honlap: http://kk.gov.hu/kozepbuda

design: Drenkó Panna – webfejlesztés: Mihályi Barnabás