Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Képzési szerkezet

A hatosztályos gimnáziumi képzésünkben a tehetséggondozást tekintjük legfőbb feladatunknak. 

A hatodik osztályos jelentkezők közül a központi felvételi dolgozattal és felvételi elbeszélgetéssel választjuk ki a diákokat. A felvételi elbeszélgetés a kommunikációs készséget és a logikus gondolkodást vizsgálja. A döntésnél figyelembe vesszük az általános iskolai eredményeket is. 

A humánorientációjú osztályban a szabadon tervezhető órákat a magyar nyelv és irodalom, a történelem és a rajz és vizuális kultúra tantárgyak tanítására használjuk fel. A 7. és 8. évfolyamon Klasszikus kultúra néven az iskolánk helyi tantervében szereplő tantárgyat tanítunk. 

A reálorientációjú osztályokban a biológia, a fizika a kémia, a földrajz és a matematika tantárgyak tanítása történik emelt óraszámban, hangsúlyozva azt, hogy a képesség fejlesztés a többlet órák legfontosabb funkciója. 

Nyelvi előkészítő osztályunkban angol és német nyelvből folytatunk emelt óraszámú képzést és felkészítjük diákjainkat az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára. 

A felvételi eljárásban a központi írásbeli vizsga mellett felvételi vizsgát szervezünk idegen nyelvből szóban és írásban, valamint figyelembe vesszük az általános iskolai eredményeket. 

Az emelt szintű rajz program a kifejezetten tehetséges, a művészetek iránt fogékony tanulóknak szervezett képzési forma. 

A felvételi vizsgán a képzés céljának megfelelően a rajzolni tudás a meghatározó, bár az idejelentkező tanulók is részt kell, hogy vegyenek a központi írásbeli vizsgán. 

Az emelt szintű biológia képzés célja a természetet kedvelő, természettudományokkal foglalkozni vágyó diákok ismereteinek bővítése. Így ebben a programban a kémia is magasabb óraszámú. Felvételijükben a központi felvételi vizsga mellett a szóbeli biológia vizsga eredménye döntő jelentőségű. 

Az Európai Uniós ismeretek profilú képzésünkben az 1. idegen nyelv francia, amelyet kezdő szintről magas óraszámban tanítva az emelt szintű érettségi vizsga szintjéig kívánunk fejleszteni. A második nyelv az angol, amelyben a hozott nyelvtudást kívánjuk magasabb óraszámban továbbfejleszteni. A 11-12. évfolyamon kötelező óraként Európai Uniós ismereteket tanítunk angol illetve francia nyelven, atananyag saját fejlesztésünk.   A jelentkezők közül szintén felvételi vizsgával és a hozott általános iskolai eredményük figyelembe vételével választjuk ki a diákjainkat. A központi felvételi vizsga mellett az angol nyelvi vizsga eredménye számít.

Hisszük, hogy diákjaink sikeressége tanulási módszerükön is múlik, ezért minden kezdő osztályunk számára tanulás módszertant tanítunk.

Minden évfolyamon megvalósul a mindennapos testnevelés óra, ezzel kívánjuk segíteni, hogy a diákjaink egészségesebben éljenek. A tanórán kívüli foglalkozások keretében megszervezett délutáni sportfoglalkozások biztosítják a mindennapos testnevelés mellett a mozgás lehetőségét az iskolában.

A 9-12. évfolyamon 2. idegen nyelvként választható: a francia, a latin, az olasz, és a spanyol nyelv.

Képzések bemutatkozó anyagai:

Hat évfolyamos komplex humán

Hat évfolyamos komplex reál

Hét évfolyamos tehetséggondozó

Öt évfolyamos angol nyelvi előkészítő

Öt évfolyamos német nyelvi előkészítő

Négy évfolyamos komplex emelt szintű biológia-kémia

Négy évfolyamos emelt szintű vizuális kultúra

Négy évfolyamos Európai Uniós program

Tanórán kívüli diákélet: klikk ide

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

Telefonszámok:
Porta: +36 1 316 3663
Titkárság: +36 1 212 2995
Gazdasági iroda: +36 1 316 8685

E-mail cím: titkar@budai-rfg.hu

OM azonosító: 035222
Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva
Honlap: http://kk.gov.hu/kozepbuda

design: Drenkó Panna – webfejlesztés: Mihályi Barnabás