Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Bemutatkozás

Iskolánk  2005 decemberében költözhetett vissza a csodálatosan felújított, korszerűsített és kibővített épületbe a Keleti Károly utcában, a hivatalos megnyitó pedig 2006-ban volt. Az új iskolaépület nemcsak tisztára festett falakat és vadonatúj bútorokat jelent, hanem korszerű oktatási környezetet is, amelyben diákjaink jól érzik magukat, miközben az ismereteik bővülnek, és a személyiségük harmonikusabbá válik. 

A megújult könyvtár, berendezése és tartalma is a XXI. századnak megfelelő, hiszen a könyvek mellett videó és CD-tár, Internet kapcsolattal rendelkező számítógépek állnak az olvasók rendelkezésére. 

Az aktív táblával felszerelt tantermek lehetőséget nyújtanak diákjainknak az információs és kommunikációs technika alkalmazására és a folyamatos Internet használatra. A korszerűen felszerelt szaktantermekben kísérletközpontú természettudományos oktatás folyik, amelyet szintén az infokommunikációs eszközök támogatnak.

2005 óta az ELTE külső gyakorlóhelye vagyunk, így időnként tanár szakos hallgatók végzik nálunk tanítási gyakorlatukat. A legkiválóbbak közül választjuk ki szükség szerint az új kollegáinkat.

A HEFOP 3.1.3.-as pályázati program nyertes intézményeként, a 2006/07-es tanévben az iskolánkban elkezdett kompetencia alapú oktatás biztosítja tanulóink hatékony felkészülését a kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú továbbtanulásra. A hagyományos pedagógiai eljárások mellett, a hatékony tanulás szervezési módszerek, mint a projektmódszer, a kooperatív tanulás jellemzi tantestületünk munkáját. 

A kötelező érettségi tantárgyakon (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) kívül az iskola által tanított egyéb tantárgyakból is biztosítjuk a felkészítést az emelt szintű érettségire. 

ÓraAz idegen nyelvek tanítására kiemelt figyelmet fordítunk, ezért diákjainknak lehetőséget biztosítunk a magas óraszámú nyelvi programok mellett a külföldi nyelvgyakorlásra is. Több nemzetközi programot szervezünk az angol, a német, a francia és az olasz nyelv gyakorlására. 

Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtés van, ami része annak a nevelési programnak, ami a környezettudatos viselkedésre szoktatja diákjainkat. Ezt a programot az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2007-benÖKOISKOLA címmel ismerte el.  

A rákóczisok közösségét összekovácsoló hagyományos ünnepeink, rendezvényeink: bemutatkozó gólyaest, szalagavató bál, tavaszi rákóczis diáknapok, hagyományos iskolatörténeti vetélkedő, ballagási ünnepség, nyári gólyatábor, tehetséggondozó tábor, hagyományőrző tábor, sporttáborok.

A tantestületünk jól képzett, egyetemet végzett pedagógusai lelkiismeretesen felkészítik diákjainkat a továbbtanulásra és az eredményes kétszintű érettségi vizsgára.

Iskolánkat a partnerközpontú működés, a folyamatos fejlesztés és megújulás jellemzi.

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

Telefonszámok:
Porta: +36 1 316 3663
Titkárság: +36 1 212 2995
Gazdasági iroda: +36 1 316 8685

E-mail cím: titkar@budai-rfg.hu

OM azonosító: 035222
Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva
Honlap: http://kk.gov.hu/kozepbuda

design: Drenkó Panna – webfejlesztés: Mihályi Barnabás