Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Hagyományos programjaink

Gimnáziumunk hagyományainak ápolása egyrészt fontos nevelési eszközt jelent (számunkra) céljaink megvalósításában, másrészt az ismeretszerzés sajátos formája. Az újító ötleteket felkarolva igyekszünk tradícióinkat megőrizni iskolai ünnepélyeken, tanórai megemlékezéseken, diáknapokon, táborokban. A tanévnyitó és a tanévzáró ünnepélyre néhány kiválasztott diák, az október 23-i és a március 15-i megemlékezésekre egy-egy felkért osztály készül és ad színvonalas műsort intézményünk tanárainak, tanulóifjúságának.  

A márciusi emlékműsort követően szoktuk a hagyomány szerint az iskolai arcképcsarnokunkat (a legkiválóbb rákóczisok fotóját tartalmazó büszkeségfal) bővíteni. Ezen a rendezvényen egykori öregdiákjaink is megtisztelnek jelenlétükkel. 

Az iskolarádióban szól a megemlékezés minden év október 6-án az aradi vértanúkról, február 25-én a kommunista diktatúrák, majd április 16-án a holokauszt áldozatairól, valamint június 4-én a nemzeti összetartozásról. Február 2-án rövid emlékünnepséget tartunk az Eötvös-szobornál, ilyenkor az osztályok képviselői egy szál virággal tisztelegnek iskolánk volt diákja előtt.  

A Rákóczi Szövetség felhívásához csatlakozva hosszú évek óta megemlékezünk április 12-én a Felvidékről erőszakosan kitelepített magyarok tragikus sorsáról. 

Hagyományőrző iskolai szintű rendezvény a szalagavató - szervezője az adott 11. évfolyam -, ahol a szalagtűzés után a végzős diákok bemutatják évfolyam- és osztálytáncukat.  

A ballagáson (felelőse a mindenkori 9. évfolyam) Rákóczi–plakettel ismerjük el a legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért végzős tanulónkat, továbbá különféle díjakban, dicséretekben részesülnek a tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő érettségiző diákok, valamint a legjobb DÖK-ös.  

Az osztályok és az iskola életében fontos szerepet játszik a karácsonyi ünnepségek sorozata. Az iskolai karácsony a téli szünet előtti utolsó tanítási napon a diákok megajándékozásáról és közösen meghallgatott karácsonyi műsorról szól. 

Iskolánk névadójának emlékére minden évben megrendezzük a Rákóczi Napot, ekkor tanár és diák egyaránt tanúbizonyságot tehet kreativitásáról, fantáziájáról, felkészültségéről és ügyességéről. A Rákóczi Naphoz kapcsolódó hagyományos esemény a Rákóczi Kincsestár, amelyen kiemelten tehetséges tanulóink - lehetőség szerint színpadi körülmények között - művészeti és (látványos) sporttudásukkal mutatkoznak be a diáktársaknak, a pedagógusoknak, a szülőknek és a meghívott vendégeknek.  

Iskolánkban színes a sportélet is. Említésre méltó sportmegmozdulás még a sítábor, a Rákóczi Kupa, a házi focibajnokság és a röplabda házibajnokság, amit a testnevelő tanárok szerveznek.  

A diákönkormányzat minden évben megrendezi a diákközgyűlést, ahol az osztályok képviselői elmondhatják a gimnázium életével kapcsolatos észrevételeiket az iskola vezetőségének. A tanév kezdetén szervezzük meg a hagyományos gólyatábort leendő tanulóinknak, ez sokat segít a közösségek kialakulásában. Itt már elkezdhetik a készülést az új osztályok a gólyaestre, ahol bemutatkozhatnak az iskola tanárainak, diákjainak.  

A Rákóczi Nightot a tanév első félévének utolsó tanítási napján rendezzük, változó tartalommal, elsősorban az alsóbb éves diákok részvételével. A közös sportolás, filmnézés és társasjátékozás segíti egymás kölcsönös megismerését és az iskolai közösségépítést. 

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

Telefonszámok:
Porta: +36 1 316 3663
Titkárság: +36 1 212 2995
Gazdasági iroda: +36 1 316 8685

E-mail cím: titkar@budai-rfg.hu

OM azonosító: 035222
Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva
Honlap: http://kk.gov.hu/kozepbuda

design: Drenkó Panna – webfejlesztés: Mihályi Barnabás