Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Latin fordítási verseny - ismertető

“Pro Patria et Libertate!” II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny

A latin nyelvnek kitüntetett szerepe van elsősorban iskolánk biológia és a humán tagozatán, valamint iskolánk tehetséggondozó programjában, amely a 2013-14-es tanévtől indult. 

A II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Versenyt először a 2011/2012. tanévben rendeztük meg. A verseny megrendezésének inspirációját iskolánk 325. tanévének évfordulója adta. A verseny megszervezésének célja a hagyományteremtés volt, így a megindult munkát a következő tanévekben is folytattuk.  A versenyszövegeket a magyar kulturális örökség részét képező Rákóczi-hagyatékból választottuk ki, nem csupán iskolánk névadója iránti tiszteletből, hanem azzal a szándékkal is, hogy a tanulók az ókori auktorok mellett megismerkedhessenek az újabb korok latin szerzőivel. A kezdeményezés mindenképpen újszerű volt, és abban a mai napig egyedüliek vagyunk, hogy a -szerencsére- ma már számos latinverseny szervezői között csak mi vagyunk középiskolai tanárok, az összes többi latin (vagy görög-latin kultúrához köthető) verseny egyetemi rendezésű. 

A felmenő rendszerű verseny kezdetektől fogva kétfordulós, és két kategóriában lehet nevezni minden középiskolából, amelyben latin nyelvet tanítanak. A tanulóknak mindkét fordulóban fordítási feladatokat kell megoldaniuk. Felkészülésükhöz próbaszövegeket biztosítunk a versenyzők számára. Az első versenyünkre közel 300 diák jelentkezett az ország egész területéről, a döntőben pedig évente, kategóriánként 20-20 kiemelkedően tehetséges diák vett részt. Az országos döntő jó tapasztalatait az is igazolja, hogy a később számos visszatérő tehetséges diák újra jelentkezett, és újabb iskolák tanulói is csatlakoztak. 2020-tól a történelmi Magyarország területén is meghirdettük versenyünket, így nagy örömünkre Erdélyből és Délvidékről is jelentkeztek diákok. Az évek során kialakult versenyünk országosan elismert szakmai fóruma lett a szervező, javító, zsűriző és diákjaikat kísérő tanároknak. Hagyománnyá vált továbbá, hogy az országos döntőn az ünnepélyes eredményhirdetésre váró diákok megtekintik iskolánk színjátszó körének előadását: egy ókori színdarab feldolgozását. 

A verseny pedagógiai célja, hogy a gimnáziumokban latint tanuló diákok számára lehetőséget nyújtson, hogy egy országosan elismert szakmai zsűri előtt összemérjék tudásukat. A döntőbe jutott kiemelkedően tehetséges tanulók az újkori latin szövegek fordításakor bepillantást nyerhetnek a latin nyelv és kultúra térben és időben kiterjedt mivoltára és egy, a verseny által megteremteni kívánt, az ókori kultúra értékei iránt fogékony közösség tagjaivá válhatnak. A II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny újszerűsége, hogy a tanulóknak nem klasszikus ókori szövegeket, hanem II. Rákóczi Ferenc műveiből kiválasztott részleteket kell szótár segítségével lefordítaniuk. A középiskolai latin oktatás alapvetően klasszikus szövegeken tanítja a diákokat fordítani, így a verseny során a már elsajátított tudásuk mellett kreativitásukra és tehetségükre is szükség van ahhoz, hogy ebben a számukra új feladatban eredményesen teljesítsenek. 

A verseny célja továbbá a latin nyelv népszerűsítése és a latint tanító gimnáziumok közötti együttműködés erősítése. A verseny két kategóriában zajlik: az első kategóriában az egy és két éve latint tanuló diákok nevezhetnek, a másodikban a három és négy éve tanulók. Az első forduló írásbeli dolgozatát a jelentkező iskolában írják meg a diákok, általában január végén. Az általunk kiválasztott szövegeket és a pontozási útmutatót a verseny megkezdése előtt egy órával küldjük el e-mailben az iskoláknak. A második, döntő fordulót a legjobb eredményt elért tanulók számára (összesen 40 fő) rendszerint március végén, 27-hez, a Fejedelem születésnapjához közeli szombaton rendezzük meg iskolánkban. A versenyen minden olyan középiskola indulhat, amelyben latin oktatás folyik. 

Az eltelt tíz év alatt – jövőre jubileumi ünnepséggel szeretnénk ezt megünnepelni – rengeteget tanultunk, fejlődtünk. Az első időben heteket, hónapokat töltöttünk a szövegek kiválasztásával, átfogalmazásával, a szöveg jegyzetekkel való ellátásával, kommentár írásával. Ez ma már kb. két hetet vesz igénybe. Külön készségeket kíván a versenyszervezési feladat: kiküldeni az iskoláknak a leveleket, kapcsolatot tartani, megoldani a problémát, ha nem érkezik meg időben a feladatlap stb. A döntő programjának megszervezésénél (pl. Vendéglátás stb.) újabb kihívásokkal nézünk szembe, de örömmel tesszük, és a visszajelzések is megerősítenek ennek fontosságában. Idén az Apáczai Csere János Gimnázium diákját idézte az egyik kollégám, amikor a versenyekre buzdította a diákjait: „a Rákóczi Verseny a menő latin verseny”. 

Versenyünket a Rákóczi Szövetség kezdettől fogva támogatja pénzügyi juttatással és értékes könyvjutalmakkal. 2015-18-ig sikeresen pályáztunk a Nemzeti Tehetség Programhoz, így országos versenyünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő komoly anyagi segítségével jött létre. Ezért az I. kategóriában egy e-book-kal, a II. kategóriában egy tablettel, tudtuk jutalmazni a nyertes diákot, a többi helyezett versenyzőnek és felkészítő tanáraiknak pedig az oklevél mellé könyvjutalmat adtunk. Az egyre mostohább helyzetbe kerülő klasszikus nyelvekhez motivációt és megbecsülést nyújthattunk a díjazással is azon tehetséges diákok számára, akik egyéb tanulmányaik mellett megmérettették magukat egy ilyen különleges tehetséget kívánó versenyben.  

2019-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től nyertünk támogatást, de legnagyobb sajnálatunkra 2020 márciusában a pandémia miatt el kellett állnunk a verseny döntőjének a megrendezésétől. Idén sem sokkal jobb a helyzetünk, az első forduló még megoldható a szokás szerint – minden versenyző megírja a fordítást a saját iskolájában -, ám a verseny döntőjét valószínűleg nem fogjuk tudni megrendezni a II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban a hagyományos módon, hanem alternatív megoldást kell keresnünk.

Dr. Jármi Viktória és Szedenik Enikő

Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Címünk: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

Telefonszámok:
Porta: +36 1 316 3663
Titkárság: +36 1 212 2995
Gazdasági iroda: +36 1 316 8685

E-mail cím: titkar@budai-rfg.hu

OM azonosító: 035222
Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ

Tankerületi igazgató: Hajnissné Anda Éva
Honlap: http://kk.gov.hu/kozepbuda

design: Drenkó Panna – webfejlesztés: Mihályi Barnabás